Agenda  Archief  Downloads  Fotogalerie  Contact  (ucooperate.eu)
 


Welkom. UCOOPERATE stimuleert coöperatieve werkverbanden in stad en regio Utrecht. Coöperatief samenwerken steunt op wederkerigheid, duurzaamheid en dienstbaarheid aan de lokale en regionale samenleving. Utrecht heeft de ambitie voorop te lopen in het realiseren van coöperatieve samenwerkingsverbanden.
UCOOPERATE is voortgekomen uit de succesvolle werkconferentie COOPERATE! Dutch Edition die op 30 oktober 2014 bezocht is door 100 deelnemers uit alle windstreken. Informatie voor de agenda? Nieuws of een publicatie voor het archief? Meld het ons via de rubriek Contact.


Agenda
Activiteiten en evenementen
Archief
Berichten en media
Downloads
Publicaties en verslagen
Fotogalerie
Terugblik op activiteiten
Agenda
Activiteiten en evenementen

22/26 januari 2018 WeHealth Week Utrecht: Samen slim en gezond.
Over digitalisering en gezondheidszorg. Organisatie: U CREATE met de partners UMC, HU, HKU, Rabobank en Ordina. Informatie: ucreate-weconnect.nl, info@ucreate.nl

8 februari 2018 Editie Club No Man’s Land: muziek opnemen en uitbrengen.
Ontmoeting en kennisdeling gericht op de jonge generatie makers en muziekmanagers in opleiding MBO en HBO. Locatie: Kytopia Utrecht. Informatie en organisatie De Coöperatie, decooperatie.net, info@decooperatie.net

14 februari 2018 Building Conversation en verkiezingen.
Hoe creëren we de juiste omstandigheden waarin we met elkaar een dialoog aan durven gaan? Organisatie: Stichting Dialoog, locatie: Het Huis Utrecht. Informatie: info@buildingconversation.nl

28 februari 2018 Spreekuur voor startende coöperaties.
Een inloop voor informatie en kennisdeling rond coöperatief ondernemerschap. Locatie: Huis van de coöperatie in Houten. Organisatie en informatie: NCR Voor coöperatief ondernemen www.cooperatie.nl, ncr@cooperatie.nl

22 maart 2018 Thema-avond Utrecht als Slimme Stad.
Een dag na de verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad verkent het Cartesius Museum het concept van de slimme stad. Met een accent op de verbeeldingskracht van kunstenaars en een speciale focus op de sociale dimensie van een slimme stad. Heeft Utrecht een boodschap voor andere steden? Organisatie: Cartesius Museum In samenwerking met Economic Board Utrecht (EBU). Informatie: post@cartesiusmuseum.nl

21/22/23 juni 2018 Experimenteel Festival Utrecht als Slimme Stad.
Een vernieuwend en onderzoekend festival over de artistieke en sociale dimensies van Utrecdht als Slimme Stad. Met diverse experts en organisaties uit de wereld van cultuur, technologie en stedelijke ontwikkeling. Programma en organisatie: Cartesius Museum In samenwerking met Economic Board Utrecht (EBU). Informatie: post@cartesiusmuseum.nl
Archief
Berichten en media

21 december 2017 Eindejaarsborrel Cartesius Museum
Feestelijk het eerste lustrumjaar uitzwaaien. Terugblik zomerschool, presentatie W-Fuss 2018 over Utrecht als slimme stad. Locatie: Proeflokaal De Leckere, Werkspoorkhaven

11 december 2017 Coöperatie Energie-U
Energie-U hield in Utrecht een informatieavond over energie en warmtepompen. Informatie (ook voor het inloopspreekuur): energie-u.nl

23 november 2017 De Nationale Coöperatiedag 2017
De Nationale Coöperatiedag 2017 staat dit jaar volledig in het teken van het verbinden van generaties binnen coöperaties. Locatie: Hart van Holland, Nijkerk. Organisatie: NCR, cooperatie.nl

3/12 november 2017 De week van de dialoog ‘Samen verder…’
Dialoogtafels op diverse plaatsen en tijdstippen en over verschillende thema’s in de hele stad Utrecht. De feestelijke aftrap vondt plaats op vrijdagochtend 3 november in het Fort van De Democratie. Informatie: fortvandedemocratie.nl

9/10 november 2017 Healthy Urban Living Utrecht
Het doel van dit evenement was internationale samenwerkingen aan te gaan en innovatieve projecten op te zetten die samen de toekomst van 'health' vormgeven: nieuwe technologieën die leiden tot nieuwe therapieën, innovatieve E-Health-oplossingen en meer. Informatie: www.economicboardutrecht.nl/agenda/healthy-urban-living

2 november 2017 Over autonomie en de waarde
Programma No man’s land 2017. Hoe houdt de maker zich staande in een onstuimige omgeving waarin markt, publiek en financiering trekken aan het creatieve proces? Locatie: Kytopia, Utrecht. Organisatie: De Coöperatie, decooperatie.net

30 oktober 2017 Dag van de Stad
Een dag lang kwamen mensen bij elkaar die dagelijks werken aan toekomstbestendige steden. Bestuurders en ambtenaren, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers, ondernemers en actieve inwoners. Locatie: Werkspoorkathedraal, Utrecht. Organisatie: dedagvandestad.nl

7 juli 2018 VN-Internationale Dag van de Coöperaties. coopsday.coop

2017 July 10/14 COMMONS, conference on Self-Conference, Cooperation, and Institutional change
Het netwerkevent voor coöperatief Nederland, voor leden (gratis) en niet leden (€ 250), Sprekers o.a. An IASC event, hosted by the Utrecht University. Key note speaker Prof. Saskia Sassen, Columbia University, among others.
Information: http://www.uu.nl/agenda/congres-over-zelfbestuur-cooperatie-en-institutionele-verandering.

19 t/m 23 juni 2017Cartesius Zomerschool - De Samenwerkplaats
Samenwerking door crossovers met kunst en cultuur. In de stad en de regio Utrecht is samenwerking de prominente kracht achter de economische en sociale voorsprong. Door samen te werken worden grote ambities werkelijkheid. De Grand Départ van de Tour de France in 2015 was een feest van, door en voor de gehele stad. De vermaarde Culturele Zondagen brengen artiesten, culturele instellingen, bedrijfsleven en publiek bij elkaar. Op diverse plaatsen in stad en regio komen door creatieve samenwerking gebieden tot ontwikkeling.
De organisatie van de gesprekken is in handen van onder andere Go APE! en het Cartesius Museum.
Ga voor meer informatie naar cartesiusmuseum.org/Zomerschool2017.

3 maart 2017Ateliergesprekken in het Utrechtse Werkspoorkwartier
Utrechtse conservatoren vertellen over robotliefde, kiesrecht voor robots en menselijke spierkracht als energiebron. Hoe kunnen we van robots leren wat liefde is? Moeten robots kiesrecht krijgen? Lost energieopwekking door lokale, menselijke spierkracht de wereldwijde energiecrisis op? Deze vragen staan centraal tijdens een drietal ateliergesprekken op vrijdag 3 maart 2017 in de kunstenaarsateliers 16x op het Utrechtse Werkspoorkwartier. Ine Gevers, conservator van Niet Normaal/Hacking Habitat Utrecht, licht haar plan toe om in 2018/2019 een grote manifestatie Robot Love te houden op diverse platforms in Eindhoven. Giep Hagoort, conservator van het Cartesius Museum, presenteert zijn essay over robotrechten waarin opgenomen zijn pleidooi om robots kiesrecht te verlenen. Pim Rooymans, ook conservator bij het Cartesius Museum, informeert over het waarom, wat en hoe van energieprojecten van Go APE!. Speciale gast is conceptueel kunstenaar Melle Smets (Human Power Plant).
De organisatie van de gesprekken is in handen van onder andere Go APE! en het Cartesius Museum.
De deelname aan de gesprekken is gratis Vooraf aanmelden via info@goape.nu is vereist.
Lees het essay van Giep Hagoort Geef robots kiesrecht! (pdf 2.9Mb)
      

24 november 2016 De Nationale Coöperatiedag 2016 over Coöperatieve wendbaarheid, Nijkerk
Het netwerkevent voor coöperatief Nederland, voor leden (gratis) en niet leden (€ 250), Sprekers o.a. Ronald de Jong (Philips) en Theo Huibers (Universiteit Twente) en vijf discussiesessies. Informatie en aanmelding: www.cooperatie.nl, NCR Groenmarktstraat 37 3521 AV Utrecht.

17 november 2016 Business Speeddates Carlton President Hotel, Utrecht
Er is ruimte voor één vertegenwoordiger per branche, met pitches van 30 seconden. Het eerste drankje is gratis.
Informatie: www.netwerkpassie.nl/speeddate

27 september 2016 Presentatie van het boek COOPERATE The Creative Normal
Na een succesvolle werkconferentie in Utrecht, oktober 2014, de bescheiden lancering van deze website, een succesvol seminar op 23 en 24 juni 2016 dan nu een nieuw (Engelstalig) boek. In COOPERATE doet een zeventiental schrijvers verslag van hun activiteiten op het gebied van coöperatieve werkvormen. De presentatie van dit ASOM-boek vindt plaats in de monumentale Werkspoorkathedraal te Utrecht. Gastheer is het Cartesius Museum. COOPERATE is samengesteld door Giep Hagoort, geredigeerd door Rene Kooyman en vormgegeven door Erik Uitenbogaard.
In samenwerking met ERTNAM, ASOM, Via Traiectum en Uitgeverij Eburon (tevens besteladres voor het boek: www.eburon.nl).

22 september 2016 Editie Club No Man's Land in Kytopia
Organisatie: De Coöperatie. Voor een nieuwe generatie muzikanten en managers in en vanuit het MBO en HBO. Met speciale aandacht voor MY BABY, winnaar van de Edison Pop 2016 Award.
Informatie: www.decooperatie.net.

3 september 2016 Ontmoetingsdag Oog in Al en AZC bewoners
De Utrechtse wijk Oog in Al / Utrecht West herbergt 400 vluchtelingen uit verschillende conflictgebieden. Vijftig vrijwilligers uit de wijk en de AZC-lokaties organiseren gezamenlijk een ontmoetingsdag met een maaltijd en een sport- en spelprogramma. Lokatie: Park Oog in Al. Deze speciale ontmoeting wordt ondersteund door ucooperate.eu, Gemeente Utrecht, Rabobank Utrecht, Sligro, Apotheek Oog in Al, Mitros, Welkom in Utrecht, Wijkbureau West, ASOM en een zestigtal vrijwilligers.
Zie ook www.facebook.com/mijnwijkjouwwijkutrechtwest.

8 juli 2016 HanZup, cocreatie-sessie door creatieve ondernemers, te houden door Creatieve Coöperatie Zwolle
Per sessie krijgen drie opdrachtgevers de gelegenheid in contact te komen met creatief ondernemers. De opdrachten liggen tussen de € 1.000,- en € 3.000,-
Meer informatie bij: www.creatievecooperatiezwolle.nl

23 en 24 juni 2016 Internationaal onderwijs- en onderzoeksseminar Creative Cooperation
Op welke wijze besteden (creatieve) opleidingen aandacht aan coöperatieve manieren van samenwerken? Welke onderzoeksactviteiten worden door studenten en docenten ondernomen? Presentaties, fieldtrips en feedback sessies. Organisatie: ERTNAM en Ucooperate.eu.
Informatie op te vragen via info@ertnam.eu

8 juli 2016 HanZup, cocreatie-sessie door creatieve ondernemers, te houden door Creatieve Coöperatie Zwolle
Per sessie krijgen drie opdrachtgevers de gelegenheid in contact te komen met creatief ondernemers. De opdrachten liggen tussen de € 1.000,- en € 3.000,-
Meer informatie bij: www.creatievecooperatiezwolle.nl

29 april 2016 Cartesius Podium Utrecht. Samenwerken binnen zwermen?
Steven de Waal, lid van de Economic Development Board Utrecht, verraste tijdens zijn eerdere CAMU-lezing de aanwezigen met zijn beeld over zwermen. Zijn statement: Utrecht is een stad waar resultaten behaald worden door zwermen. Geen hiërarchie, geen uitgesproken doelen van bovenaf, geen hechte organisatievormen. Maar wel beweeglijk, snel en bij elkaar horend. Maar hoe werk je samen in een zwerm. Of werk je niet samen en zijn andere processen gaande die het geheel bij elkaar houden? Steven legt een paar proef-antwoorden op tafel waarna het gesprek kan beginnen. Inloop: 15.30 uur. Start programma: 16.00 uur. Na afloop een borrel.
Opgave via www.cartesiusmuseum.org.
Het Cartesius Podium is een initiatief van Ateliers16X, Cartesius Museum en ucooperate.eu.

7 - 8 april 2016 International Conference Sustainable Buit Environment: Hogeschool Utrecht in samenwerking met Economic Board Utrecht
Centraal staat het duurzaam bouwen in de stad. Vijf thema's staan centraal: Upscaling, Circular processes, Small urban Area, Governance en European projectsProfessionals wisselen kennis en ervaring uit. Vergadercentrum Domstad, Utrecht.
Meer informatie: www.economicboardutrecht.nl/agenda/.

21 maart 2016 Samenwerken in een creatief ecosystem
Het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement, verbonden aan de Universiteit van Antwerpen, organiseert in Antwerpen een colloquium over het thema 'Samenwerken in een creatief ecosysteem'. Keynote speakers zijn prof. John Holden (visiting professor City University London en University of Hong Kong) en prof. dr. Patrick Kenis (Academic Dean Antwerp Management School). Het programma is in handen van prof. Annick Schramme, expert tijdens COOPERATE!
Meer informatie en aanmelding via deze link.

21 maart 2016 Urban Safari’s stad Utrecht
De Urban Safari’s vormden tijdens de werkconferentie COOPERATE! Dutch Edition van 30 oktober 2014 een hoogtepunt in het programma. Een zevental (creatieve) bedrijven, Hooghiemstra, Metaal Kathedraal, Cartesius Museum, VechtclubXL, Energie U, Rabobank Huiskamer en S4Communities werden bezocht en bevraagd op hun coöperatieve praktijken. Bij deze tweede editie staat de verkenningstocht naar nieuwe inzichten en mogelijkheden in de culturele en creatieve sector centraal.
Informatie via www.hethuisutrecht.nl.
Aanmelden voor 10 maart 2016.

18 maart 2016 Stadswerkplaats Zuthpen in samenwerking met ucooperate.eu over Zutphen als samenwerkgemeente
Rondetafel met actieve Zutphenaren die de plaatselijke samenwerkingsbiotoop in beeld brengen. Speciale gast: wethouder Coby Pennings, onder andere voor stadsontwikkeling en duurzaamheid. Inleiding: Giep Hagoort, trekker ucooperate.eu. Gastvrouw en mede-initiatiefnemer: Ireen, Los, coördinator Stadswerkplaats.

11 maart 2016 Doe Het Niet Zelf-dag Provincie Utrecht
Deze Doe Het Niet Zelf-dag was voor ondernemers, zelfstandig professionals, creatieve makers, het midden- en kleinbedrijf, stichtingen en verenigingen in de provincie Utrecht.

26 februari 2016 Cartesius Podium Utrecht: een ontmoetingsplek over (stedelijk) samenwerken
Een initiatief van Ateliers16X, Cartesius Museum en ucooperate.eu. Bijzondere gast: Harm van den Heiligenberg over Living Labs en regio's voor duurzaamheid. Harm van den Heiligenberg, werkzaam bij de provincie Utrecht, is bij de Universiteit Utrecht een promotiestudie gestart naar succesfactoren van duurzaamheidsexperimenten in hun lokale en regionale 'voedingsbodem'.  Harm interviewt momenteel duurzaamheidspioniers  op de gebieden energie, voedsel en mobiliteit van zowel bottom-up experimenten als 'geleide' experimenten. Hij heeft op 26 februari na zijn introductie de deelnemers een aantal praktijkvragen voorgelegd die onder leiding van Giep Hagoort plenair zijn besproken en met een borrel zijn afgerond.
Zie ook de foto-impressie in de Fotogalerie.

17 December 2016 Feestelijke jaarafsluiting Ucooperate in het Werkspoorkwartier
Items: Kunnen we al samenwerkend een alternatief bieden voor de extreme posities in het maatschappelijk debat? Met elkaar tussenruimten scheppen waar we kunnen werken aan een humane samenleving, als voorbeeld. Hoe kunnen bewoners van onderop gesteund worden in hun duurzaamheidsacties? Studenten van het nieuwe transitielab van Universiteit Utrecht gaan deze uitdaging aan, met steun van o.a. Oikos en de provincie Utrecht. Hoe leren we in een samenwerkplaats als Cartesius Museum? Door onder andere de ervaringen en ideeën vast te leggen. Het nieuwe boek Actieve stedeling is daarvan een illustratie. En: DEPOT wordt hét culturele warenhuis op een NS-terrein dichtbij het centrum. Te openen in het voorjaar, als alle deadlines gehaald worden. Spannend!
Met bijdragen van: Astrid Elburg, Radia Elgarbi, Nelly van der Geest, Erik Uitenbogaard, Sanne van Weegberg, Emy Kool, Friso Wiersum, Christiaan Hogenhuis, Pim Rooymans, Roswita Warmerdam, Hans Gommer. Kerstsoep: Joke van den Berg
Ontvangstteam: Betty Kriekaard, Peter van der Zalm en Giep Hagoort (trekker ucooperate.nl),
Met steun van Cartesius Museum, Ateliers16X, ASOM.
Zie ook de foto-impressie in de Fotogalerie.

26 November 2015 NCR Coöperatiedag, thema: De coöperatie constant in beweging
Informatie: Hart van Holland Nijkerk, zie www.cooperatie.nl

29 Oktober 2015 Derde editie No Man's Land, Utrecht. Thema: Talentontwikkeling: een nieuw perspectief
Een programma voor de jonge maker en de mensen die zich daarvoor inzetten.
Organisatie: De Coöperatie, Utrecht, zie www.decooperatie.net

20 Oktober 2015 UMCU naast HU en HKU in U CREATE.
Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) slaat de handen ineen met Hogeschool Utrecht (HU) en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Onder de vlag van U CREATE, het Centre of Expertise voor de Creatieve Industrie, geven zij gezamenlijk een impuls aan de ontwikkeling en invoering van vernieuwende zorgproducten en -diensten. Het doel is tevens om de 'cross-over' tussen de creatieve industrie en zorg en welzijn verder te versterken.
Informatie: https://ucreate.nl

15 Oktober 2015 SMart/België, een stimuleringsnetwerk voor creatieven start een coöperatieve netwerkorganisatie.
Het bestuur van SMart/België heeft het startschot gegeven om het bestaande netwerk met 10 locaties te transformeren tot een coöperatie. Door middel van een forum, workshops, informele ontmoetingen en schrijfseances worden honderden betrokken stakeholders, partners en leden gevraagd zich uit te spreken over missie, organisatievorm en financiering.
Ga naar www.smartbe.be voor het laatste nieuws.

29 September 2015 Presentatie boek Actieve Stedeling. Een zoektocht naar de stad als samenwerkplaats.
Samenstellers van dit boek over het Werkspoorkwartier en het Cartesius Museum zijn: Erik Uitenbogaard (Cartesius Museum) en Rob Stolte (Autobahn).
Meer informatie: www.cartesiusmuseum.org

10 September 2015 Expertmeeting Ruimtemakers over organische gebiedsontwikkeling
De Utrechtse Ruimtemakers drukken hun stempel op coöperatief Utrecht. Samen met de gemeenteraad van Utrecht organiseren zij een expertmeeting over actuele thema’s betreffende de stedelijke gebiedsontwikkeling.
Meer informatie bij: www.utrechtseruimtemakers.nl.

1 September 2015 Lancering van de website www.ucooperate.eu in de nieuwe lokatie van Colour Kitchen Oudegracht
Met gasten vanuit de provincie Utrecht, Cartesius Museum, Bedrijvencentrum Hooghiemstra, Go APE!, ERTNAM, Unitar en Cooperate! De organisaties werken aan een COOPERATE!-jaardag begin 2016.

3 Juni 2015 Initiatief Coöperatief MEMA-PARK gelanceerd
Op 3 juni 2015 presenteerden Pim Rooymans (Go APE!) en Giep Hagoort (ROBOPARK/ASOM) tijdens een speciale Cartesius Museum tafel bij Protospace (Werkspoorkwartier) een nieuw initiatief: de komst van een coöperatief themapark over de relatie mens en machine. Een speciaal bezinningsprogramma ‘Mens wordt Machine wordt Mens’ begeleidde de presentatie, met medewerking van Erik Uitenbogaard (Cartesius Museum), Prof. Louk Vanderschuren (Universiteit Utrecht), Niels Schuddeboom (Zorg+Welzijn), kunstenaar GabyGaby (TulipMan) en Franck Meijboom (Universiteit Utrecht).
Zie voor de presentatie: www.mema-park.nl, www.cartesiusmuseum.org.
Voor meer informatie: info@goape.nu

Een nieuwsbericht voor deze rubriek? Mail naar post@ucooperate.eu.


Downloads
Publicaties en verslagen

In het archief van ucooperate.nl zijn de volgende documenten opgenomen:

UTRECHTMUZIEK, Muziek is sterk in Utrecht. Ons pleidooi: versterk het sterke. Een boodschap ondertekend door TivoliVredenburg, Ekko, Rasa, Muziekhuis Utrecht, Kytopia, NL Kamerkoor, Insomnio, NL Bachvereniging, Holland Baroque Society, Rosa Ensamble, Int. Kamermuziek Festival Utrecht, Int. Liszt Piano Concours en Le Guess Who? (pdf, 356KB)
      Download

Initiatief MeMa-Park,  voorjaar 2015 (pdf, 378KB)
      Download

• Compact verslag werkconferentie COOPERATE! Dutch Edition 30 oktober 2014 (pdf, 6.7MB)
      download rapport

Geduldig moedige armen om vreemde schouders slaan. Het complete poëtisch verslag van Quinsy Gario van de werkconferentie COOPERATE! Dutch Edition 30 oktober 2014. (pdf, 123KB)
      download rapport

• Nelly van der Geest, The seasons of a creative partnership. Uit: Creatief partnerschap. Evenwicht tussen creativiteit en samenwerking. Vertaling: Textware, David Raats. Als eerste editie van de COOPERATE! Series verschenen ter gelegenheid van COOPERATE! Dutch Edition 30 oktober 2015. (pdf, 1.6MB)
      download rapport

• Elselien Smit, Cooperative ways of working: Next Practice for mutual and sustainable value creation in cultural and creative entrepreneurship. In: Beyond Frames. Dynamics between the creative industries, knowledge institutions and the urban context. (pdf, 138KB)
      download rapport

• Erik Uitenbogaard, Doe het samen. Het Cartesius Museum als samenwerkplaats voor DIY. In: MMNieuws themanummer Doe het Zelf, 2014/3. (pdf, 167KB)
      download rapport

• Giep Hagoort, De stille revolutie. Do It Yourself als het nieuwe culturele paradigma. In: MMNieuws themanummer Doe het Zelf, 2014/3. (pdf, 777KB)
      Download

• Giep Hagoort, Video-interview met Peter Westenberg, voormalig D66-wethouder Hoorn. Productie door Cartesius Museum te bekijken via Vimeo. (24 min)
      download rapport

• Giep Hagoort, Geef robots kiesrecht! Essay, 2017/3. (pdf 2.9Mb)
      DownloadFotogalerie
Terugblik op activiteiten

 Foto-impressie van de Cartesius Podium - 26 februari 2016.
 Foto-impressie van de Feestelijke jaarafsluiting Ucooperate in het Werkspoorkwartier - 17 december 2015.
 Foto-impressie van COOPERATE! Dutch Edition - 30 oktober 2014.


Contact
email: post@ucooperate.eu

© 2015 webdesign: